Referencje

  • Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa Krakowskie Przedmieście 5
  • FSB Piekarnie (gł. piekarnia Mc Donald's) Michałów Regionów
  • Ministerstwo Kultury
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Politechnika Radomska

i wiele firm budowlanych realizujących prace dla budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego.

Niezależnie od skali realizacji, powierzone nam zlecenia wykonujemy zawsze z wielkim zaangażowaniem.